Trang chủ > Tin tức > Nội dung

K9 Bank Crystal Cube và Crystal Blocks được xuất sang VIP-LASER ở Đức

Mar 22, 2017

2000 mảnh 60x60x60mm Khối tinh thể K9 loại A và 2000 mảnh 50x50x80mm Khối tinh thể trống K9 loại A cho laser ảnh 3D được khắc xuất sang VIP-LASER ( https://vip-laser.com/).


Tất cả các mặt hàng được đóng gói với hộp quà bằng giấy nhung và sau đó vào thùng xốp mạnh bao quanh để bảo vệ chúng trong quá trình chuyển đổi.