Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Giải thưởng Quả cầu pha lê tùy chỉnh với Logo được khắc cho trường kinh tế Erasmus ở Hà Lan

Mar 28, 2019

quả cầu pha lê với dòng chữ "Trường kinh tế Erasmus" được phun cát trên bề mặt trên nền hình khối pha lê với logo và chữ khắc laser bên trong như một giải thưởng kỷ niệm cho Trường Kinh tế Erasmus.


Các giải thưởng được nhập khẩu bởi All-in Crystal cho Trường Kinh tế Erasmus.