Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Bespoke Waterjet Cutting Crystal Crystal Awards cho Hội nghị đối tác chó nhỏ Ruckus ASEAN

Jul 18, 2017

trao giải thưởng tinh thể quang học K9 chất lượng cao cho Hội nghị đối tác chó nhỏ Ruckus ASEAN cho

Mạng Ruckus ( https: //www.ruckusw mồi.com )


Giải thưởng bao gồm "RucksU S" 5 chữ cái này từ chữ "Rucks" và một mảng tinh thể K9 quang học chất lượng cao làm cơ sở. Với tên của các đối tác của họ, logo của họ và tên hội nghị được khắc trên cơ sở như một giải thưởng đối tác hoàn hảo cho các đối tác của họ.