Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Tinh thể 3D khắc Laser hình tròn được xuất khẩu sang Moscow, Nga

Apr 22, 2019

Pha lê hình tròn 80x25mm k9 có khắc logo, tinh thể hình tròn trống 100x25mm K9 và tinh thể hình tròn 130x30mm k9 xuất khẩu sang Moscow, Nga.