Trang chủ > Tin tức > Nội dung

17000 chiếc LED 3D Laser móc khóa bằng kính và 7350 chiếc K9 Pha lê được xuất khẩu sang công ty quốc gia cho các dự án giải trí & TOURISM Ltd. tại Ả Rập Saudi

Apr 26, 2019

thiết kế khác nhau k9 tinh thể trống và móc khóa thủy tinh ánh sáng LED với mô hình tòa nhà tôn giáo khắc laser 3D bên trong xuất khẩu sang Ả Rập Saudi.